У СРЕДУ 30. СЕДНИЦA СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АПАТИН

08.02.2024.

Председник СО Апатин Милан Шкрбић заказао је за среду  14. фебруар 2024. године са почетком у 10 часова 30. седницу скупштине општне, која ће се одржати у  великој сали СО  Апатин.

    За седницу је предложен следећи дневни ред:

 1. Разматрање Предлога Статутарно- правне комисије за промену Статута општине Апатин
 1. Разматрање Иницијативе одборника Скупштине општине Апатин за расписивање референдума ради увођења самодориноса за подручје насељених места Апатин, Пригревица, Сонта, Купусина и Свилојево по стопи од 1%
 1. Предлог Одлуке о расписивању референдума на подручју насељеног места Апатин
 1. Предлог Одлуке о расписивању референдума на подручју насељеног места Пригревица
 1. Предлог Одлуке о расписивању референдума на подручју насељеног места Сонта
 1. Предлог Одлуке о расписивању референдума на подручју насељеног места Купусина
 1. Предлог Одлуке о расписивању референдума на подручју насељеног места Свилојево
 1. Предлог Одлуке о увођењу самодоприноса за подручје насељеног места Апатин по стопи од 1% за период од 01 јула 2024. године до 30. јуна 2034. године
 1. Предлог Одлуке о увођењу самодоприноса за подручје насељеног места Пригревица по стопи од 1% за период од 01 јула 2024. године до 30. јуна 2034. године
 1. Предлог Одлуке о увођењу самодоприноса за подручје насељеног места Сонта по стопи од 1% за период од 01 јула 2024. године до 30. јуна 2034. године
 1. Предлог Одлуке о увођењу самодоприноса за подручје насељеног места Купусина по стопи од 1% за период од 01 јула 2024. године до 30. јуна 2034. године
 1. Предлог Одлуке о увођењу самодоприноса за подручје насељеног места Свилојево по стопи од 1% за период од 01 јула 2024. године до 30. јуна 2034. године
 1. Предлог Одлуке о првим изменама и допунама Одлуке о буџету општине Апатин за 2024. годину
 1. Предлог Одлуке о задуживању општине Апатин за финансирање дефицита текуће ликвидности
 1. Предлог Закључка о давању сагласности на трошење нереализованих средстава самодоприноса, прикупљених по основу одлука о увођењу самодоприноса чије је трајање истекло
 1. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Апатин које се налази у Свилојеву и преноси у својину СПЦ – Епархији бачкој - Црквеној општини у Српском Милетићу, путем јавне лицитације
 1. Предлог Решења о отуђењу грађевинског земљишта из јавне својине општине Апатин које се налати у Блоку 58 у Апатину и преноси у својину Дражић Предрагу из Апатина, путем јавне лицитације
 1. Предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о оснивању Предшколске установе „Пчелица“ Апатин
 1. Предлог Одлуке о висини економске цене услуге целодневног и полудневног боравка деце у Предшколској установи „Пчелица“ Апатин
 1. Предлог Решења о утврђивању цене услуга целодневног и полудневног боравка деце у Предшколској установи „Пчелица“ Апатин
 1. Разматрање Нацрта уговора о јавно-приватном партнерству за дугорочну испоруку топлотне енергије за грејање 11 (једанаест) јавних објеката уз реконструкцију система за производњу топлoтне енергије у општини Апатин
 1. Предлог Одлуке о приступању раскида уговора закљученог између општине Апатин и „BIONEX“ доо Апатин