У СРЕДУ 27. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АПАТИН

11.09.2023.

Председник СО Апатин Милан Шкрбић, заказао је 27. седницу скупштине, која ће се одржати у среду  13. септембра 2023. годинеса почетком у 10 часова у  великој сали Скупштине општине  Апатин.

    За седницу је предлажен следећи дневни ред:

 

 1. Предлог Одлуке о давању сагласности и усвајању предлога Пројекта јавно приватног партнерства за дугорочну испоруку топлотне енергије за грејање 11 јавних објеката уз реконструкцију система за производњу топлотне енергије у општини Апатин

 

 1. Предлог Одлуке о утврђивању права бораца,војних инвалида, цивилних инвалида рата и чланова њихових породица

 

 1. Предлог Одлуке о именовању енергетског менаџера Општине Апатин

 

 1. Предлог Одлуке о конверзији потраживања по основу пореза и доприноса у трајни улог Општине Апатин у капиталу пореског обвезника

 

 1. Предлог Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине за 2023 годину у општини Апатин

 

 1. Предлог Решења о отуђењу из јавне својине општине Апатин грађевинско земљиштe које се налази у Блоку 79, и преноси у својину EEC ENGINEERING ENERGY CENTER DOO APATIN из Апатина, путем јавне лицитације

 

 1. Предлог Решења о отуђењу из јавне својине општине Апатин грађевинско земљиштe које се налази у Блоку 97 и преноси у својину Пилиповић Ненаду из Апатина,

 

 1. Предлог Решења о отуђењу из јавне својине општине Апатин грађевинско земљиштe које се налази у Блоку 64 и преноси у својину Продановић Василију из Апатина, путем јавне лицитације

 

 1. Предлог Решења о отуђењу из јавне својине општине Апатин грађевинско земљиштe које се налази у Блоку 95 и преноси у својину Угарковић Данилу и Мирослави из Апатина, путем јавне лицитације

 

 1. Предлог Решења о отуђењу из јавне својине општине Апатин грађевинско земљиштe које се налази на кат. парц. бр.1545/2 к.о.Пригревица, њива 1. класе и преноси у својину Варга Маји из Београда, путем јавне лицитације

 

 1. Предлог Решења о отуђењу из јавне својине општине Апатин пословни простор који се налази у Апатину у својину Глумичић Стевану из Апатина, путем јавне лицитације

 

 1. Предлог Решења о отуђењу из јавне својине општине Апатин пословни простор који налази у Апатину у својину Бајић Штрбо Биљани из Апатина, путем јавне лицитације

 

 1. Предлог Решења о разрешењу чланова Школског одбора Гимназије и стручне

школе «Никола Тесла» Апатин

 

 1. Предлог Решења о именовању чланова Школског одбора Гимназије и стручне

школе «Никола Тесла» Апатин

 

 1. Предлог Решења о разрешењу члана Школског одбора Техничке школе са

домом ученика Апати

 

 1. Предлог Решења о именовању члана Школског одбора Техничке школе са домом ученика Апатин

 

 1. Предлог Решења о разрешењу члана Школског одбора Oсновне школе „Младост“ Пригревица

 

 1. Предлог Решења о именовању члана Школског одбора Oсновне школе „Младост“ Пригревица

 

 1. Разматрање Извештаја о извршењу Одлуке о буџету општине Апатин за 2023. годину, са извештајем о извршењу средстава самодоприноса, за период јануар – јун 2023. године.

 

 1. Разматрање Извештаја о годишњем програму пословања Јавног предузећа „Дунавска обала“ Апатин за 2022.годину, са извештајем овлашћеног ревизора и на Одлуку Надзорног одбора о расподели добити од 21. јуна 2023. године

  

 1. Разматрање прве измене Годишњег програма пословања за 2023. годину ЈКП „Наш дом“ Апатин и посебног програма коришћење средстава из субвенција за 2023. годину

 

 1. Разматрање Правилника о систематизацији радних места у Општинском културном центру Апатин

 

 1. Разматрање Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији послова Народне библиотеке " Миодраг Борисављевић" Апатин

 

 1. Предлог Закључка о давању сагласности на употребу имена „Апатин“ у називу „Мото клуба“