У ПЕТАК 11. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АПАТИН

21.09.2021.

Скупштина општине Апатин заседаће 24. септембра 2021. године (петак) са почетком у 10 часова у  великој сали апатинског Дома културе. Председник СО Апатин Милан Шкрбић за 11. сесдницу скупштине предлаже следећи дневни ред:

 

1.Предлог Решења о престанку мандата члана Општинског већа општине Апатин

 

2.Предлог Решења о избору чланова Бирачког одбора за спровођење тајног гласања

 

  1. Предлог Решења о именовању члана Општинског већа општине Апатин

 

4.Разматрање Извештаја о извршењу Одлуке о буџету општине Апатин за 2021. годину, са Извештајем о извршењу средстава самодоприноса, за период јануар-јун 2021. године

- предлог закључка

 

5.Предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о додели награде „24. октобар“ општине Апатин

 

6.Предлог Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Апатин за 2021. годину

 

7.Предлог Решења о прибављању откупом у јавну својину општине Апатин, непокретности у Сонти

 

8.Предлог Програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине за 2021. годину у општини Апатин

 

  1. 9. Предлог Одлуке о одређивању лица које ће вршити оверу ЗИП обрасца за јавна предузећа и друштва капитала чији је оснивач општина Апатин

 

  1. Разматрање Извештаја о годишњем програму пословања Јавног предузећа за управљање путничким пристаништем и марином „Апатин“ Апатин за 2020. годину, са извештајем овлашћеног ревизора и Одлуке Надзорног одбора о расподели добити

 

 

11.Предлог Решења о разрешењу чланова Комисије за доделу новембарских награда

 

12.Предлог Решења о именовању чланова Комисије за доделу новембарских награда

 

13.Предлог Решења о разрешењу члана Школског одбора Основне школе „Јожеф Атила“ Купусина

 

14.Предлог Решења о именовању члана Школског одбора Основне школе „Јожеф Атила“ Купусина

 

15.Предлог Решења о измени Решења о предлагању чланова Комисије за признавање права и враћање земљишта које је прешло у друштвену својину по основу пољопривредног земљишног фонда и конфискацијом због неизвршених обавеза из обавезног откупа пољопривредних производа