У ЧЕТВРТАК 15. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АПАТИН

20.12.2021.

Председник СО Апатин Милан Шкрбић, заказао је 15. седницу Скупштине општине Апатин која ће се одржати 23. децембра 2021. године (четвртак) са почетком у 11,00 часова у  великој сали Скупштине општине  Апатин. За седницу је предложен следећи дневни ред:

 

 1. Разматрање Извештаја Председника комисија за спровођење комасације у к.о. Купусина

 

 1. Предлог Одлуке о буџету општине Апатин за 2022. годину

 

 1. Предлог Кадровког плана Општинске управе и Правобранилаштва општине Апатин за 2022. годину

 

 1. Предлог Одлуке о изменама Одлуке о локалним комуналним таксама

 

 1. Предлог Одлуке о одређивању економске цене услуге целодневног и полудневног боравка деце у Предшколској установи „Пчелица“ Апатин

 

 1. Предлог Решења о утврђивању цене услуга целодневног и полудневног боравка деце у предшколској установи „Пчелице“ Апатин

 

 1. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о комуналним делатностима на територији општине Апатин

 

 1. Предлог Одлуке о прибављању, располагању, управљању и коришћењу

непокретне ствари у јавној својини општине Апатин

 

 1. Предлог Решења о отуђења грађевинског земљишта у Блоку бр. 2 у Апатину у јавној својини општине Апатин непосредном погодбом, и преноси у својину Глик Веронике и Марковић Ирене из Апатина

 

 1. Предлог Решења о отуђења грађевинског земљишта у Апатину у јавној својини општине Апатин непосредном погодбом, и преноси у својину Драгице Катић из Пригревице

 

 1. Предлог Решења о отуђења грађевинског земљишта у Блоку 59 у Апатину у јавној својини општине Апатин непосредном погодбом, и преноси у својину Клиска Илије из Апатина

 

 1. Предлог Решења о отуђења грађевинског земљишта у Блоку 76 у Апатину у јавној својини општине Апатин непосредном погодбом, и преноси у својину Њежић Слободану из Апатина

 

 1. Предлог Решења о отуђења грађевинског земљишта у Блоку 59 у Апатину у јавној својини општине Апатин непосредном погодбом, и преноси у својину Радаковић Дејану из Апатина

 

 1. Предлог Решења о отуђења грађевинског земљишта у Блоку 68 у Апатину у јавној својини општине Апатин непосредном погодбом, и преноси у својину Ваиштанац Горану из Апатина

 

 1. Предлог Решења о отуђења грађевинског земљишта у Блоку 112 у Апатину у јавној својини општине Апатин и преноси у својину Бајагић Миљану из Апатина

 

 1. Предлог Решења о отуђења грађевинског земљишта у Блоку 47 у Апатину у јавној својини општине Апатин и преноси у својину Радаковић Гордани из Апатина

 

 1. Предлог Решења о отуђења грађевинског земљишта у Блоку 28 у Апатину у јавној својини општине Апатин и преноси у својину Рађеновић Радовану из Апатина

 

 1. Предлог Решења о отуђења грађевинског земљишта у Блоку 11 у Апатину у јавној својини општине Апатин и преноси у својину Ксенији Шпановић из Апатина

 

 1. Предлог Решења о отуђења грађевинског земљишта у Блоку 34 у Апатину у јавној својини општине Апатин и преноси у својину Вукоман Милану из Апатин

 

 1. Разматрање прве измене годишњег програма пословања јавног предузећа за управљање путничким пристаништем и марином „Апатин“ Апатин

 

 1. Разматрање Програма пословања и посебног програма на коришћења субвенцијa Јавног предузећа за управљање путничким пристаништем и марином „Апатин“ Апатин за 2022. годину

 

 1. Разматрање Годишњег програма пословања и посебног програма за коришћење средстава из субвенција Јавног комуналног предузећа „Наш дом“ Апатин за 2022. годину

 

 1. Разматрање Оперативног плана зимске службе општине Апатин на јавним путевима у општини Апатин за 2021/22 годину

 

 1. Предлог Решења о образовању Штаба зимске службе Општине Апатин за 2021/2022 годину

 

 1. Предлог Решења о разрешењу члана Савета за образовање, културу и спорт

 

 1. Предлог Решења о именовању члана Савета за образовање, културу и спорт

 

 1. Предлог Решења о разрешењу члана Школског одбора Гимназије и стручне школе „Никола Тесла“ Апатин

 

 1. Предлог Решења о именовању члана Школског одбора Гимназије и стручне школе „Никола Тесла“ Апатин

 

 1. Предлог Решења о разрешењу члана Школског одбора Основне школе „Иван Горан Ковачић“ Сонта

 

 1. Предлог Решења о именовању члана Школског одбора Основне школе „Иван Горан Ковачић“ Сонта

 

 1. Предлог Решења о разрешењу члана Школског одбора Техничке школе са домом ученика Апатин

 

 1. Предлог Решења о именовању члана Школског одбора Техничке школе са домом ученика Апатин

 

 1. Предлог Решења о разрешењу Савета за здравље општине Апатин

 

 1. Предлог Решења о именовању Савета за здравље општине Апатин