ТРАДИЦИОНАЛНА ЈЕСЕЊА АКЦИЈА ОДВОЗА ЛИШЋА

19.11.2021.

Обавештавају се грађани Апатина, да ће се у оквиру традиционалне јесење акције уређења града вршити одвоз лишћа са јавних површина од 29.11.2021. до 03.12.2021. године.

Акција обухвата одвоз сакупљеног лишћа са дрвећа, које треба бити упаковано у вреће (џакове), док остали отпад који се нађе поред лишћа се неће одвозити у оквиру ове акције (нпр. грање, шут, грађевински и кабасти отпад итд.).

Одвоз се врши по устаљеном распореду одвоза комуналног отпада, с тим да вреће са лишћем треба оставити уз ивицу пута, како би биле што уочљивије.