САЗВАНА 16. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АПАТИН

02.02.2022.

Председник СО Апатин Милан Шкрбић, сазвао је за уторак 8. фебруара 16. седницу скупштине. Седница ће се одржати са почетком у 10 часова у  великој сали Скупштине општине  Апатин, а за исту је предложен следећи дневни ред:

1.Предлог Решења о престанку мандата члана Општинског већа општине Апатин

2.Предлог Решења о избору чланова Бирачког одбора за спровођење тајног гласања

3.Предлог Решења о именовању члана Општинског већа општине Апатин

4.Предлог Одлуке о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета општине Апатин за 2021. годину

5.Предлог Решења о отуђењу непокретности из јавне својине општине Апатин у Блоку 112 у Апатину

6.Разматрање Правилника о изменама Правилника о раду Јавног предузећа за управљање путничким пристаништем и марином „Апатин“ Апатин

предлог Закључка

7.Разматрање Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији послова Центра за социјални рад Апатин

предлог Закључка

8.Предлог Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног предузећа за управљање путничким пристаништем и марином „Апатин“ Апатин

9.Предлог Решења о разрешењу в.д. директора Установе за стручно оспособљавање одраслих Апатин

10.Предлог Решења о именовању директора Установе за стручно оспособљавање одраслих Апатин

11.Предлог Решења о разрешењу директора Општинског културног центра Апатин

12.Предлог Решења о именовању директора Општинског културног центра Апатин

13.Предлог Решења о разрешењу директора Туристичке организације „Апатин“ Апатин

14.Предлог Решења о именовању директора Туристичке организације „Апатин“ Апатин

15.Предлог Решења о разрешењу члана Школског одбора Основне школе „Жарко Зрењанин“ Апатин

16.Предлог Решења о именовању члана Школског одбора Основне школе „Жарко Зрењанин“ Апатин