РОК ЗА ПРВУ РАТУ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ 14. ФЕБРУАР

02.02.2024.

Обавештавају се порески обвезници да је рок за уплату прве рате пореза на имовину  14. фебруар. Уплату треба извршити у висини четврте рате решења пореза на имовину за 2023. годину.