ПОТПИСАН ПРОТОКОЛ О САРАДЊИ НАШЕ ОПШТИНЕ СА МИНИСТАРСТВОМ ЗА ЉУДСКА И МАЊИНСКА ПРАВА И САВЕТОМ ЕВРОПЕ

03.11.2021.

Протокол о сарадњи између Савета Европе, Министарства за људска и мањинска права и друшвени дијалог и Општине Апатин је потписан у оквиру фазе 2 програма ROMACTED са циљем промовисања доброг управљања и оснаживања Рома и Ромкиња на локалном нивоу.

Потписаним протоколом, дефинисане су и обавезе сва три партнера. Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог ће поред осталог пружати информације о спровођењу Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији за период 2016. – 2025. године, као и податке о показатељима мера предвиђеним Акционим планом за примену Стратегије за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Републици Србији. Од надлежног министарства се очекује и информисање о идентификованим потребама за социјално укључивање Рома и Ромкиња на националном и локалном нивоу.

Истим протоколом, Савет Европе ће осигурати политичко признање, видљивост и подршку за учешће одабраних локалних самоуправа у ROMACTED програму, организовати тренинге и стручне посете, те студијске посете за представнике општина и градова за шта се обавезао и да ће осигурати људске и финансијске ресурсе.

Општина Апатин ће промовисти социјално укључивање Рома и Ромкиња на локалном нивоу, на основу принципа доброг демократског управљања, формулисаног унутар оквира рада Савета Европе, те настојати да спроведе Локални акциони план за социјално укључивање Рома и Ромкиња, укључујући и активности које су интегрисане у развојним стратегијама локалне самоуправе.