ПОЧЕЛО ТЕСТИРАЊЕ ДЕЦЕ КОЈА ИМАЈУ ПОТРЕБУ ЗА КОРИШЋЕЊЕМ СЕНЗОРНЕ СОБЕ И ЛОГОПЕДСКО-ДЕФЕКТОЛОШКИМ КАБИНЕТОМ

13.05.2021.

Изградња сензорне собе и логопедско-дефектолошког кабинета је идеја јединице локалне самоупаве и Центра за социјални рад Апатин, која за циљ има додатну подршку деци и родитељима чија деца имају тешкоћа у развоју.

Ми смо коначно ушли у прву фазу рада у сензорној соби и логопедско-дефектолошком кабинету, а она се односи на тестирање и процену деце која имају потребу да се додатно укључују у логопедско-дефектолошке третмане или третмане сензорне реинтеграције, рекла је директорица Центра за социјални рад Апатин Николина Сучевић

Директорица Центра за социјални рад је додала да је одлука да се почне рад са децом која имају мишљење интересорне комисије да им је неопходна додатна помоћ и подршка, да то буду деца млађег календарског узраста, да би се касније проширивао опсег деце која ће користити додатне услуге.

Деци предшколског и ранијег школског ураста је и најпотребнији широк третман, тачније имају највише потребе за учесталим третманима јер они дају боље резултате. До сада је била ситуација да због недостатка кадра, децу којој је потребан додатан или интезиван третман, родитељи воде у Сомбор или друге градове, а сада ће се сва услуга моћи пружати у Апатину. Важно је истаћи да цео пројекат финансира општина Апатин, те да родитељи неће имати додатних трошкова, каже Николина Сучевић

Тренутно се тестирање и процена ради са сваким дететом појединачно узимањем анамнезе од родитеља и проценом способности деце да би се створила шира слику о томе шта је деци најнеопходније. Стручни кадар који ће бити ангажован у логопедско-дефектолошком кабинету бираће се пре свега на основу потреба детета, тако да када се заврши циклус тестирања и процене, биће јасно колика ће бити потреба дефектолога, логопеда, соматопеда и других стручних кадрова који ће пружати подршку деци и родитељима.