ОПШТИНИ АПАТИН 24 МИЛИОНА ЗА 2 КОНКУРСА ОД ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ

12.05.2022.

На основу конкурсу за доделу бесповратних средстава за суфинансирање изградње, санације, реконструкције и израде техничке документације водних објеката у јавној својини и израде пројектно техничке документације објеката фекалне канализације у 2022. години, објављeног 04.02.2022.године нашој општини су од стране Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство одобрена средства у висини од 19.137.350,77. Добијеним средствима финансираће се реконструкција постројења за прераду воде у Апатину - фаза III, на к.п. 6286/4 КО Апатин.

Председница наше општине Дубравка Кораћ је данас поред уговора којим ће се реализовати трећа фаза реконструкције постројења за прераду воде у Апатину у Покрајинском секретаријату за пољопровреду водопривреду и шумартство потписала и уговор по конкурсу за уређење атарских путева и отресишта у 2022.години чиме је нашој општини припало 5 милиона динара за ову намену.