ОПШТИНА ПОКРЕНУЛА ПОСТУПАК ПРЕИСПИТИВАЊА ОДГОВОРНОСТИ ИЗВОЂАЧА РАДОВА НА ГЛАВНОЈ УЛИЦИ У ПРИГРЕВИЦИ

22.09.2021.

Општина Апатин је изузетно незадовољна очигледно неквалитетно извршеним радовима у центру Пригревице и овим путем обавештава јавност да је у најкраћем року већ покренула поступак преиспитивања одговорности извођача радова који очигледно свој посао није радио онако како је то по правилима струке потребно.

Нећемо допустити да било ко својим нерадом, незнањем или просто незаинтересиваношћу изазива незадовољство и подсмех грађана општине Апатин, а да за то још и буде плаћен. Извођач радова ће морати о свом трошку да изврши потребне поправке или ће у противном против свих одговорних бити поднете пријаве и покренути судски поступци. Сви радови у општини Апатин морају да буду извршени квалитетно, у року и у складу са правилима струке и општина Апатин неће пристати на мање од тога.