ОПШТИНА АПАТИН РАСПИСАЛА КОНКУРСЕ ЗА ДОДЕЛУ СМЕШТАЈА И ИСХРАНЕ У ДОМУ УЧЕНИКА, КАО И СТИПЕНДИЈА И ПОМОЋИ У ШКОЛОВАЊУ ЗА УЧЕНИКЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА НА ТЕРИТОРИЈИ НАШЕ ОПШТИНЕ

26.08.2021.

Конкурс за доделу стипендија и помоћи у школовању ученика средњих школа на територији општине Апатин је расписан данас и трајаће до 10. септембра.

Право на ученичку стипендију у предстојећој школској години, у складу са законом, у износу од 5.000,00 динара месечно, почевши од 01. септембра 2021. године, закључно са 30. јуном 2022. године, имају сви ученици који испуњавају услове да су уписали неку средњошколску установу која се налази на територији општине Апатин, те да су у претходној школској години остварили укупну просечну оцену од најмање 4,60.

Право на помоћ у школовању у износу од 3000,00 динара месечно, почевши од 01. септембра 2021. године, закључно са 30. јуном 2022. године, имају сви ученици који поред услова да су уписали неку од средњошколских установа са територије наше општине и услов да долазе из породица које су корисници материјалног обезбеђења породице и социјалне помоћи или да су деца ратних војнох инвалида, као и да су у претходној школској години остварили укупну просечну оцену од најмања 3,00.

Општирније о овом конкурсу прочитајте ОВДЕ.

Од данас, па у наредних 15 дана, трајаће и конкурс за доделу смештаја и исхране ученика средњих школа у Дому ученика Апатин који имају пребивалиште или боравиште ван насељеног места Апатин за предстојећу школску годину.

Општина Апатин ће финансирати укупно 20 места у Дому ученика у висини 100% укупне цене током трајања целе предстојеће школске године за ученике који испуњавају услове из конкурса који можете прочитати ОВДЕ.