ОПШТИНА АПАТИН ПОМАЖЕ СВОЈИМ СУГРАЂАНИМА У ПОСТУПКУ КУПОВИНЕ КУЋА НА СЕЛУ

12.07.2021.

Због великог интересовања за куповину куће на селу које претходних дана влада међу нашим суграђанима, општина Апатин обавештава заинтересова да ближе информације у вези јавног позива, као и сачињавање изјаве, те попуњавање електронског обрасца, грађани могу да добију у канцеларији број 11 општинске управе.

Потсећања ради, још једном понављамо неке од услова конкурса:

На конкурс могу да се пријаве супружници или ванбрачни партнери, самохрани родитељи, као и млади пољопривредници.

Неколико је услова које истовремено морају да испуне:

  • да подносилац пријаве нема више од 45 година;
  • да је држављанин Републике Србије;
  • да има пребивалиште на територији Републике Србије;
  • да није власник или сувласник непокретности на територији Републике Србије, изузев пољопривредног земљишта и да исту нису отуђили или поклонили у претходних 5 година.

Такође, од подносиоца пријаве очекује се да са продаваоцем непокретности није у крвном сродству, да није у поступку одобравања средстава за куповину непокретности и да у моменту подношења пријаве немају неизмирених обавеза према држави.

Све ове услове морају да испуне сви подносиоци.

Осим обавезних услова, подносиоци пријаве морају да испуне и само један од следећих услова:

  • да живи на селу самостално у закупљеној непокретности или у породичној заједници са осталим члановима породице;
  • да поседује формално образовање из области медицине, фармације, пољопривреде, ветерине или да да је просветни радник или занатлија;
  • да живи у градским срединама у закупљеној непокретности самостално или са члановима породице и да има намеру да живи на селу;
  • да обављају послове чија је природа таква да могу да их раде од куће на селу.

Општирније на сајту општине Апатин у делу К О Н К У Р С И