ОДБОРНИЦИ УСВОЈИЛИ ИНИЦИЈАТИВУ ЗА РАСПИСИВАЊЕ РЕФЕРЕНДУМА О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА ОД 1%, 11 ЈАВНИХ ОБЈЕКАТА ПРЕЛАЗИ НА ЕКОЛОШКИ ПРИХВАТЉИВИЈИ НАЧИН ГРЕЈАЊА, РАСКИДА СЕ УГОВОР СА БИОНЕКСОМ

14.02.2024.

У великој сали СО Апатин данас је одржана 30. седница Скупштине општине Апатин, чији је председник Милан Шкрбић у дневном реду предложио 22 тачке, које су на почетку седнице усвојене.

Одборници су разматрали и усвојили иницијативу Скупштине општине Апатин за расписивање референдума ради увођења самодориноса за подручје насељених места Апатин, Пригревица, Сонта, Купусина и Свилојево по стопи од 1% на период од 10 године, а почевши од 01. јула 2024. године. Референдум ће се спровести 7. априла 2024. у времену од 7 до 20 часова, када ће грађани моћи да се изјасне да ли желе као и до сада да се овим средствима са 500 еура финансира новорођено прво, друго, треће и четврто дете, студентске стипендије, да се покривају трошкови сахране, као и друге здравствено-социјалне помоћи.

Такође, усвојен је и предлог Закључка о давању сагласности на трошење нереализованих средстава самодоприноса, прикупљених по основу одлука о увођењу самодоприноса чије је трајање истекло, а тиче се насељених места Апатин и Пригревица. Поменута средства ће се тако наставити користити до крајњег утрошка.

У даљем току седнице, након усвајања Одлуке о првим изменама и допунама Одлуке о буџету општине Апатин за 2024. годину, усвојен је и Предлог Одлуке о задуживању општине Апатин за финансирање дефицита текуће ликвидности. Враћање кредита у висини од 70 милиона динара, предвиђено је до краја текуће године.

Разматран је и усвојен Нацрт уговора о јавно-приватном партнерству за дугорочну испоруку топлотне енергије за грејање 11 (једанаест) јавних објеката уз реконструкцију система за производњу топлoтне енергије у општини Апатин. Тако ће у наедном периоду старе и дотрајале котларнице бити замењене, а објекти ОШ „Жањко Зрењанин“ Апатин, Хала Раде Ратко Вејин, Музичка школи „Стеван Христић“, Техничка школа са домом ученика, Општински културни центар, ПУ „Пчелица“, ОШ „Јожеф Атила“ Купусина, ОШ „Младост“ Пригревица, Спортска сала „Партизан“ Пригревица, МЗ Пригревица, ОШ „Иван Горан Ковачић“ Сонта, као и МЗ Сонта имаће еколошки прихватљивији начин грејања.

 На крају седнице, одборници су усвојили Предлог Одлуке о приступању раскида уговора закљученог између општине Апатин и „BIONEX“ доо Апатин.