ОБЈАВЉЕНА ПРЕЛИМИНАРНА ЛИСТА КРАЈЊИХ КОРИСНИКА ЗА КОНКУРС ЗАМЕНЕ СТОЛАРИЈЕ

14.09.2021.

Од 15.07. био је расписан конкурс за све заинтересоване грађане наше општине који желе да учествују у програму замене столарије. Циљ спровођења мерe енергетске санације породичних кућа и станова је унапређење енергетске ефикасности у стамбеном сектору у домаћинствима на територији општине Апатин.

Комисија за спровођење конкурса сачинила је на основу пристиглих пријава и бодовања листу крајњих корисника на коју подносиоци пријава имају право увида у трајању од три дана, као и приговора комисији у року од осам дана од дана њеног објављивања. Евентуални приговор се подноси на писарници општинске управе.

Од укупно пристиглих 152 пријаве на конкурс, по прелиминарној листи право на средства из конкурса је остварило првих 71 са листе.