ОБЕЗБЕЂЕНА СРЕДСТВА ЗА ВЕТРОЗАШТИТНИ ПОЈАС ОД АЕРОДРОМА ДО КУПУСИНЕ

29.03.2023.

Министарство заштите животне средине је крајем јануара расписало Јавни конкурс за доделу средстава за суфинансирање реализације пројеката пошумљавања у циљу заштите и очувања предеоног диверзитета у 2023. години, а за доделу средстава за суфинансирање набавке садница и извођење радова за пошумљавање земљишта аутохтоним врстама дрвећа и жбуња, на земљишту које је у надлежности јединица локалних самоуправа.

Нашој општини је по овом конкурсу одобрен део средстава за реализацију пројекта „Подизање пољозаштитних појасева на територији општине Апатин“,  те ће до краја године пут од аеродрома до Купусине добити нови дрворед који ће у будућности представљати и ветрозаштитни појас на овој деоници пута.