НОВИ САЗИВИ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА, НАЈВЕЋА ИЗЛАЗНОСТ У ПРИГРЕВИЦИ

03.08.2021.

На изборима који су у недељу 01. августа одржани на територији опшрине Апатин, изабрани су нови сазиви месних заједница. Излазност на изборе била је највећа у МЗ Пригревици 40,57%, док је просек у осталим месним заједницама био 21,78%.

 

Нови сазим МЗ Апатин чини 11 кандидата са листе Апатин иде напред

Редни број       Назив кандидата                                                                       број гласова

 

1          Бранислав Ракетић – АПАТИН ИДЕ НАПРЕД                                               2135

2          Ненад Поповић – АПАТИН ИДЕ НАПРЕД                                                    1985

3          Ненад Угарковић – АПАТИН ИДЕ НАПРЕД                                                 2010

4          Снежана Диклић – АПАТИН ИДЕ НАПРЕД                                                  2008

5          Милан Ћопић – АПАТИН ИДЕ НАПРЕД                                                      1958

6          Људевит Штрумбергер – АПАТИН ИДЕ НАПРЕД                                         1980

7          Тамара Хегедиш – АПАТИН ИДЕ НАПРЕД                                                  2030

8          Ивана Бурсаћ – АПАТИН ИДЕ НАПРЕД                                                       2036

9          Бојан Солаћ – АПАТИН ИДЕ НАПРЕД                                                         2033

10        Миша Секуловић – АПАТИН ИДЕ НАПРЕД                                                 1964

11        Петар Поповић – АПАТИН ИДЕ НАПРЕД                                                     1962

 

Нови сазив МЗ Ромско насеље чини 7 кандидата са листе Ромско насеље иде напред

 

Редни број       Назив кандидата                                                                   број гласова

 

 

1          Дијана Обрадовић – РОМСКО НАСЕЉЕ ИДЕ НАПРЕД          _                    503

2          Предраг Балог – РОМСКО НАСЕЉЕ ИДЕ НАПРЕД                                     502

3          Маријо Ђурђевић – РОМСКО НАСЕЉЕ ИДЕ НАПРЕД                                504

4          Јоца Радосављевић – РОМСКО НАСЕЉЕ ИДЕ НАПРЕД                              502

5          Александар Мишковић – РОМСКО НАСЕЉЕ ИДЕ НАПРЕД                         502

6          Дијана Балог – РОМСКО НАСЕЉЕ ИДЕ НАПРЕД                                       502

7          Александар Балог – РОМСКО НАСЕЉЕ ИДЕ НАПРЕД                                505

 

Нови сазим МЗ Сонта чини 9 кандидата са листе Сонта иде напред

 

Редни број       Назив кандидата                                                                    број гласова

 

1          Саша Крстин - СОНТА ИДЕ НАПРЕД                                                           783

2          Сузана Клецин - СОНТА ИДЕ НАПРЕД                                                        773

3          Александар Младенов - СОНТА ИДЕ НАПРЕД                                             758

4          Миле Карадаревић - СОНТА ИДЕ НАПРЕД                                                  750

5          Марија Кустурин - СОНТА ИДЕ НАПРЕД                                                    765

6          Иван Матић - СОНТА ИДЕ НАПРЕД                                                              765

7          Александар Крстић - СОНТА ИДЕ НАПРЕД                                                 762

8          Предраг Дураковић - СОНТА ИДЕ НАПРЕД                                                 748

9          Томислав Јакшић - СОНТА ИДЕ НАПРЕД                                                    760

 

Сазив МЗ Пригревица чине 9 кандидата са листе Пригревица иде напред

 

Редни број       Назив кандидата                                                                               број гласова

 

1          Петар Ловрић – ПРИГРЕВИЦА ИДЕ НАПРЕД                                                          817

2          Дејан Тадић – ПРИГРЕВИЦА ИДЕ НАПРЕД                                                            788

3          Милош Ракас – ПРИГРЕВИЦА ИДЕ НАПРЕД                                                          761

4          Тијана Матић – ПРИГРЕВИЦА ИДЕ НАПРЕД                                                          778

5          Бобана Илић – ПРИГРЕВИЦА ИДЕ НАПРЕД                                                            727

6          Милан Мандић – ПРИГРЕВИЦА ИДЕ НАПРЕД                                                        742

7          Милош Кокот – ПРИГРЕВИЦА ИДЕ НАПРЕД                                                          760

8          Бранко Корица – ПРИГРЕВИЦА ИДЕ НАПРЕД                                                        709

9          Ђорђе Никшић – ПРИГРЕВИЦА ИДЕ НАПРЕД                                                        845

 

Сазив МЗ Купусина чини 7 кандидата са листе За наше мало село

 

Редни број       Назив кандидата                                                                                 број гласова

 

 

1          Роберт Рекеће - ЗА НАШЕ МАЛО СЕЛО                                                                   303

2          Ева Дубац - ЗА НАШЕ МАЛО СЕЛО                                                                          279

3          Јанош Бујак - ЗА НАШЕ МАЛО СЕЛО                                                                      274

4          Ласло Гужвањ - ЗА НАШЕ МАЛО СЕЛО                                                                  278

5          Петер Живу - ЗА НАШЕ МАЛО СЕЛО                                                                      279

6          Золтан Гужвањ - ЗА НАШЕ МАЛО СЕЛО                                                                 282

7          Јудит Везмар - ЗА НАШЕ МАЛО СЕЛО                                                                    310

 

Сазив МЗ Свилојево чини 7 кандидата са листе Свилојево иде напред

 

Редни број       Назив кандидата                                                                              број гласова

 

 

1          Маријана Каран – СВИЛОЈЕВО ИДЕ НАПРЕД                                                         163

2          Стојанка Љепић – СВИЛОЈЕВО ИДЕ НАПРЕД                                                         168

3          Стеван Пап – СВИЛОЈЕВО ИДЕ НАПРЕД                                                                159

4          Дијана Радојчић – СВИЛОЈЕВО ИДЕ НАПРЕД                                                         161

5          Сања Мацановић - СВИЛОЈЕВО ИДЕ НАПРЕД                                                        185

6          Арон Кањо – СВИЛОЈЕВО ИДЕ НАПРЕД                                                                 147

7          Флориан Франциа - СВИЛОЈЕВО ИДЕ НАПРЕД                                                      154

 

 

Збирно на недељним изборима од укупно уписаних 25122 бирача, изашло је 6089 или 24,24%, а  из Комисије за избор чланова савета месних заједница на територији општине Апатин кажу да се гласање одвијало у потпуном реду и да бирачки одбори нису констатовали неправилности.