НОВИ ПРОГРАМ РАДА, ЛЕПШИ И ПРАКТИЧНИЈИ ИЗГЛЕД ПУ „ПЧЕЛИЦА“

27.05.2022.

Од 01.септембра 2022. године у ПУ „Пчелица“ почиње примена нових Основа Програма рада са децом , под називом „Године узлета“.

То је умногоме различит програм и уопште приступ раду са децом предшколског узраста. Различитост се огледа у новом теоријском и практичном концепту непосредног васпитно-образовног рада , затим у промени и преобликовању простора (физичке средине) у коме деца бораве, јачању веза са породицом и грађењу партнерског односа са родитељима. Посебно значајно је грађење партнерских односа са локалном средином у којој вртић делује , као и коришћење свих расположивих ресурса средине у којој живимо – предузећа , занатске радње, Галерија , Библиотека, Културни центар,  школе, удружења грађана, културно-уметничка друштва, спортска удружења и клубови, удружење пчелара, ловачка друштва,  излетишта, рибњаци, пољопривредна газдинства, сеоска дворишта,  шеталишта, шума, обала реке и сл. Дакле, сва она места, а не само простор вртића,  где деца могу да уче кроз сопствено ангажовање , кроз експертске приче, посматрањем, истраживањем, постављањем питања и тражењем одговора…

Председница наше општине Дубравка Кораћ у пратњи директорице ПУ „Пчелица“ Биљане Мандић, обишла је данас вртић у Блоку 112 где је имала прилику да чује и види све оно што се у претходном периоду урадило како би се васпитачи и деца прилагодили новом програму.

Припреме за нови Програм одвијале су се кроз обуку васпитача, медицинских сестара, стручних сарадника и директора, кроз усвајање нових докумената, путем вебинара, акредитованих програма и сл. Један од захтевнијих послова је био рад на промени простора у којима бораве деца – радних соба, ходника, гардероба, дворишта, холова… Све је то рађено уз велико ангажовање васпитача , сестара и другог особља установе, као и кроз огромну  и несебичну помоћ родитеља, чланова породица запослених… предузећа „Војводинашуме“ Апатин, „ Џими транс“ Пригревица, „Сомборелектро“ Сомбор, „Електроселенча“ Сомбор, Апатинска пивара (палете), ЈКП „Наш дом“ Апатин, „ Пинћир БИО“ Апатин, „Алма“ Апатин, „Кастел“ Апатин, „Фид Тим“ Свилојево, „Аутоцентар“ Апатин, СЗР „Јавор“ Апатин,  уз помоћ и подршку  људи добре воље.

Добробит детета – то је императив Програма. Свако дете је посебно, аутентично, индивидуално биће, које расте и развија се сопственим темпом  , са сопственим  могућностима и потребама , у својој јединственој породици из које долази у установу. Ми смо ту да подржимо дететов развој, при том поштујући све напред наведено, рекла је директорица ПУ „Пчелица“ Биљана Мандић.

ФОТОГРАФИЈЕ