КОНКУРСИ ЗА ПОКРЕТАЊЕ НОВОГ ПОСЛА И НОВА ЗАПОШЉАВАЊА ОТВОРЕНИ ДО 29. ЈУЛА, А ЗА ЗАМЕНУ СТОЛАРИЈЕ ДО 05. АВГУСТА

28.07.2021.

Тренутно су активна три конкурса за која је општина Апатин обезбедила 7 милиона динара.

Национална служба за запошљавање и општина Апатин расписали су јавни позив незапосленима за доделу субвенције за самозапошљавање, као и послодавцима за доделу субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима  у 2021. години. Они су отворена до петка 30.07. и укупан буџет за оба конкурса износи 3 милиона и 995 хиљада динара, од чега општина учествује са 2 милиона.

Што се тиче конкурса за замену столарије, рок за достављање пријава истиче 05.08. и за њега општина Апатин издвојила 5 милиона динара. Циљ овог конкурса је унапређење енергетске ефикасности у стамбеном сектору у домаћинствима на територији целе наше општине.

Све информације о конкурсу, као и потребне обрасце за пријаву, заинтересовани могу да добију у канцеларији 33 општинске управе Апатин или да исте преузму са сајта општине Апатин.