АКТУЕЛНИ ПОДСТИЦАЈИ У ПОЉОПРИВРЕДИ

17.03.2023.

Р. бр.

Назив подстицаја/конкурса

Институција која додељује подстицај

Кратак опис

Датум објаве

Рок

1

К О Н К У Р С ЗА ОДОБРАВАЊЕ ГАРАНЦИЈА ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ДУГОРОЧНИХ КРЕДИТА ЗА КУПОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

Гаранцијски фонд АП Војводине

Обезбеђење недостајућих финансијских средстава за финансирање куповине пољорпривредног земљишта у циљу укрупњавања пољопривредног поседа.

2022.

Трајно актуелно

2

К О Н К У Р С ЗА ОДОБРАВАЊЕ ГАРАНЦИЈА ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ДУГОРОЧНИХ КРЕДИТА ЗА НАБАВКУ НОВЕ И ПОЛОВНЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ И ОПРЕМЕ

Гаранцијски фонд АП Војводине

Обезбеђење недостајућих финансијских средстава за набавку нове и половне пољопривредне механизације и опреме.

2022.

Трајно актуелно

3

К О Н К У Р С ЗА ОДОБРАВАЊЕ ГАРАНЦИЈА ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ДУГОРОЧНИХ КРЕДИТА ЗА ИЗГРАДЊУ, РЕКОНСТРУКЦИЈУ, ДОГРАДЊУ И АДАПТАЦИЈУ ОБЈЕКТА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПРИВРЕДНИХ И ПОЉОПРИВРЕДНИХ ДЕЛАТНОСТИ КАО И НАБАВКУ ПРАТЕЋЕ ОПРЕМЕ

Гаранцијски фонд АП Војводине

Обезбеђење недостајућих финансијских средстава за изградњу,реконструкцију, доградњу и адаптацију објеката за обављање привредних и пољопривредних делатности као и набавку пратеће опреме.

2022.

Трајно актуелно

4

К О Н К У Р С ЗА ОДОБРАВАЊЕ ГАРАНЦИЈА ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ДУГОРОЧНИХ КРЕДИТА НАМЕЊЕНИХ ФИНАНСИРАЊУ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ

Гаранцијски фонд АП Војводине

Обезбеђење недостајућих финансијских средстава за финансирање енергетске ефикасности.

2022.

Трајно актуелно

5

К О Н К У Р С ЗА ОДОБРАВАЊЕ ГАРАНЦИЈА ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ДУГОРОЧНИХ КРЕДИТА НАМЕЊЕНИХ ФИНАНСИРАЊУ НАБАВКЕ РЕПРОМАТЕРИЈАЛА У ПОЉОПРИВРЕДИ

Гаранцијски фонд АП Војводине

Обезбеђење недостајућих финансијских средстава за набавку репроматеријала у пољопривредној производњи (семенска роба, ђубриво, заштитна хемијска средства, гориво, сточна храна и остали репроматеријал у пољопривреди).

2022.

Трајно актуелно

6

К О Н К У Р С ЗА ОДОБРАВАЊЕ ГАРАНЦИЈА ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ДУГОРОЧНИХ КРЕДИТА ЗА НАБАВКУ НОВЕ И ПОЛОВНЕ ОПРЕМЕ

Гаранцијски фонд АП Војводине

Обезбеђење недостајућих финансијских средстава за набавку нове и половне опреме.

2022.

Трајно актуелно

7

К О Н К У Р С ЗА ОДОБРАВАЊЕ ГАРАНЦИЈА ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ДУГОРОЧНИХ КРЕДИТА НАМЕЊЕНИХ ФИНАНСИРАЊУ ИНВЕСТИЦИЈА У ПОЉОПРИВРЕДИ У ОКВИРУ ИПАРД ПРОГРАМА

Гаранцијски фонд АП Војводине

Обезбеђење недостајућих финансијских средстава за инвестиције у пољопривреди у оквиру ИПАРД програма.

2022.

Трајно актуелно

8

Конкурс за дугорочне кредите за пољопривреду

Развојни фонд АП Војводине

Подршка развоју и унапређењу сектора пољопривреде.

2023.

До искоришћења средстава

9

Конкурс за дугорочне кредите за куповину пољопривредног земљишта

Развојни фонд АП Војводине

Интензивирање пољопривредне производње и подизање нивоа ефикасности и степена конкурентности индивидуалних пољопривредних газдинстава.

2023.

До искоришћења средстава

10

Конкурс за дугорочне кредите за набавку пољопривредне механизације

Развојни фонд АП Војводине

Подршка развоју и унапређењу сектора пољопривреде.

2023.

До искоришћења средстава

11

Конкурс за краткорочне кредите за обртна средства у пољопривреди

Развојни фонд АП Војводине

Обезбеђење континуитета пољопривредне активности и превазилажење недостатка потребних финансијских средстава условљеног сезонским карактером пољопривредне делатности.

2023.

До искоришћења средстава

12

Конкурс за дугорочне кредите за инвестиције у оквиру ИПАРД програма

Развојни фонд АП Војводине

Обезбеђење финансијске подршке пројектима одобреним у оквиру ИПАРД програма.

2023.

До искоришћења средстава

13

Конкурс за дугорочне кредите за развој туризма субвенционисане од стране Покрајинског секретаријата за привреду и туризам

Развојни фонд АП Војводине

Подршка развоју туризма. 

2023.

До искоришћења средстава

14

Конкурс за дугорочне кредите за развој туризма суфинансиране од стране Покрајинског секретаријата за привреду и туризам

Развојни фонд АП Војводине

Подршка развоју туризма. 

2023.

До искоришћења средстава

15

Конкурс за дугорочне кредите за финансирање климатски одрживих инвестиција

Развојни фонд АП Војводине

Обезбеђење финансијских средстава за пројекте смањења емисије угљен диоксида, као и смањење глобалног загревања.

2023.

До искоришћења средстава

16

Jавни позив за учешће у Програму финансијске подршке корисницима пројеката IPA програма територијалне сарадње

Развојна агенција Србије

 Јачање регионалне конкуретности и сарадње кроз реализацију партнерских пројеката, као и унапређење и одрживост институционалних капацитета у креирању и реализацији пројеката.

2022.

До утрошка средстава

17

Међународни сајам свежег воћа и поврћа „FRUIT ATTRACTION“ 2022

Привредна комора Србије и Развојна агенција Србије

Представљање производа, њихово пласирање на нова тржишта, унапређење постојећих производа и стицање нових пословних контаката

06.03.2023.

20.03.2023.

18

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ НАБАВКЕ НОВИХ ПЧЕЛИЊИХ ДРУШТАВА И НАБАВКУ ОПРЕМЕ ЗА ПЧЕЛАРСТВО КОШНИЦА И КОНТЕЈНЕРА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ У 2023. ГОДИНИ

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство

Унапређивање пчеларске производње и производње меда у Аутономној покрајини Војводини.

09.03.2023.

07.04.2023.

19

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИНВЕСТИЦИЈА ЗА ПОДИЗАЊЕ КОНКУРЕНТНОСТИ У ПЧЕЛАРСТВУ У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ У 2023. ГОДИНИ

 

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство

Унапређивање пчеларске производње и производње меда у Аутономној покрајини Војводини.

09.03.2023.

07.04.2023.

20

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ НАБАВКЕ КОНСТРУКЦИЈА И ОПРЕМЕ ЗА БИЉНУ ПРОИЗВОДЊУ У ЗАШТИЋЕНОМ ПРОСТОРУ У 2023. ГОДИНИ

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство

Интензивније коришћење и заштита пољопривредних земљишних ресурса у Аутономној Покрајини Војводини у 2023. години.

10.03.2023.

07.04.2023.

21

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ПОДРШКУ МЛАДИМА У РУРАЛНИМ ПОДРУЧЈИМА У АП ВОЈВОДИНИ У 2023. ГОДИНИ

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство

Подршка новим генерацијама младих пољопривредних произвођача, њиховом развоју и унапређивању кроз подстицање инвестиција у физичку имовину пољопривредних газдинстава.

 

11.03.2023.

10.04.2023.