ЗАХТЕВ/ИНИЦИЈАТИВА КОМИСИЈИ ЗА ПРОЦЕНУ ПОТРЕБА ЗА ПРУЖАЊЕМ ДОДАТНЕ ОБРАЗОВНЕ, ЗДРАВСТВЕНЕ И СОЦИЈАЛНЕ ПОДРШКЕ ДЕТЕТУ, УЧЕНИКУ И ОДРАСЛОМ ЗА ПОКРЕТАЊЕ ПОСТУПКА ПРОЦЕНЕ

Време трајања конкурса:

16.04.2020. - До утрошка средстава

Конкурс расписује:

Општина Апатин