Оглас о јавном конкурсу за именовање директора ЈКП "Наш дом" Апатин на период од четири године

Време трајања конкурса:

22.06.2018. - 22.07.2018.

Конкурс расписује: