Оглас о јавном конкурсу за именовање директора Јавног предузећа за управљање путничким пристаништем и марином "Апатин" Апатин на период од четири године

Време трајања конкурса:

13.04.2018. - 14.05.2018.

Конкурс расписује:

Скупштина општине Апатин