Нови конкурски покрајинског фонда за развој пољопривреде

Време трајања конкурса:

23.03.2018. - До утрошка средстава

Конкурс расписује:

Покрајински фонд за развој пољопривреде

 

Сви конкурси су отворени од 23. марта све до утрошка средстава.

 • КОНКУРС за доделу кредита за набавку нове пољопривредне механизације (погонске, прикључне) у пољопривреди у 2018. години Текст конкурса | Пријава
 • КОНКУРС за доделу кредита за набавку нових система и опреме за наводњавање и бушење бунара у 2018. години Текст конкурса | Пријава
 • КОНКУРС за доделу кредита за набавку опреме за сточарске фарме у 2018. години 
  Текст конкурса | Пријава
 • КОНКУРС за доделу кредита за набавку пчелињих ројева, кошница и опреме за пчеларство у 2018. години 
  Текст конкурса | Пријава
 • КОНКУРС за доделу кредита за набавку нових заштићених башта (пластеници, стакленици) и опреме у њима у 2018. години   Текст конкурса | Пријава
 • КОНКУРС за доделу кредита за набавку нових система противградних мрежа у вишегодишњим засадима воћа и винограда у 2018 години   Текст конкурса | Пријава
 • КОНКУРС за доделу кредита за изградњу објеката и набавку опреме намењене складиштењу житарица, воћа и поврћа (силоса, подних складишта, хладњача) у 2018. години   Текст конкурса | Пријава
 • КОНКУРС за доделу кредита за набавку квалитетне телади и прасади за тов у 2018. години 
  Текст конкурса | Пријава
 • КОНКУРС за доделу кредита за набавку квалитетних приплодних грла у говедарству, овчарству, козарству и свињарству у 2018 години   Текст конкурса | Пријава
 • КОНКУРС за доделу кредита за подизање вишегодишњих засада воћа и винограда у 2018. години 
  Текст конкурса | Пријава