Нови конкурси покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство

Време трајања конкурса:

08.05.2018. - 25.05.2018.

До утрошка средстава

Конкурс расписује:

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство

1. Бесповратна средства за младе пољопривреднике у АП Војводини у 2018. години

http://www.psp.vojvodina.gov.rs/VestiCyr.aspx?Id=21657

2. Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у физичка средства пољопривредних газдинстава у АП Војводини у 2018. години 

http://www.psp.vojvodina.gov.rs/VestiCyr.aspx?Id=21659

3. Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у набавку опреме за производњу вина и производњу и прераду печурака на територији АП Војводине у 2018. години

http://www.psp.vojvodina.gov.rs/VestiCyr.aspx?Id=21661


4.Бесповратна средства за опремање хладњача у АПВ у 2018. години

http://subvencije.rs/vesti/bespovratna-sredstva-za-opremanje-hladnjaca-u-apv-u-2018-godini/