КОНКУРСИ МИНИСТАРСТВА ПОЉОПРИВРЕДЕ 2018.

Време трајања конкурса:

15.04.2018. - 15.10.2018.

Конкурс расписује:

Министарство пољопривреде, водопривреде и шумарства

1.Бесповратна средства за изградњу фарми

http://subvencije.rs/vesti/izgradnja-farmi/

2.Бесповратна средства Министарства пољопривреде за грађење објекта за складиштење стајњака и за набавку нове опреме за манипулацију чврстог и течног стајњака
 http://subvencije.rs/oprema-i-mehanizacija/bespovratna-sredstva-za-nabavku-nove-opreme-za-manipulacijuseparacijudistribuciju-odlaganje-cvrstog-tecnog-stajnjaka-ministarstva-poljoprivrede-u-2014-oj-godini/

3.Бесповратна средства Министарства пољопривреде за набавку нове опреме за објекте за смештај животиња

http://subvencije.rs/oprema-i-mehanizacija/bespovratna-sredstva-za-nabavku-nove-opreme-za-smestaj-zivotinja-ministarstva-poljoprivrede-u-2014-oj-godini/

4.Субвенције Министарства пољопривреде за нaбaвку нове oпрeмe зa рибњаке

http://subvencije.rs/oprema-i-mehanizacija/nabavka-opreme-za-ribnjake/subvencije-za-nabavku-nove-opreme-za-ribnjake/

 

5.Бесповратна средства за набавку опреме и машина за припрему производа за тржиште по правилнику за градњу и опремање објеката Министарства пољопривреде

http://subvencije.rs/oprema-i-mehanizacija/bespovratna-sredstva-za-nabavku-opreme-masina-za-pripremu-proizvoda-za-trziste-ministarstva-poljoprivrede-u-2014-oj-godini/

6.Бесповратна средства Министарства пољопривреде за хладњаче и опрему за хладњаче

http://subvencije.rs/oprema-i-mehanizacija/bespovratna-sredstva-za-hladnjace-opremu-za-hladnjace-ministarstva-poljoprivrede-u-2014-oj-godini/