Конкурс за пријем деце у ПУ „Пчелица“ Апатин за школску 2020/2021 годину

Време трајања конкурса:

12.04.2021. - 30.04.2021.

Конкурс расписује:

ПУ „Пчелица“ Апатин