Конкурс за финансирање посебног програма у складу са Акционим планом Програма развоја спорта у АП Војводини 2016-2018.године

Време трајања конкурса:

19.07.2017. - 30.11.2017.

Конкурс расписује:

Покрaјински секретaријaт зa спорт и омлaдину

Све услове конкурса можете прочитати тексту конкурса, а комплетну конкурсну документацију  можете преузети у прилогу.

» Образац за пријаву на Конкурс
» Образац за Извештај о утрошку буџетских средстава