Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у пчеларство на територији Аутономне Покрајине Војводине у 2017

Време трајања конкурса:

11.03.2017. - 31.05.2017.

Конкурс расписује:

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство

Циљ Конкурса за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у пчеларство на територији Аутономне покрајине Војводине у 2017. години (удаљем тексту: Конкурс) јесте унапређивање пчеларске производње и производње меда у Аутономној покрајини Војводини (у даљем тексту АП Војводина).
Предмет Конкурса јесте додела бесповратних средстава за набавку нових пчелињих друштава и опреме за пчеларство.