Конкурс за доделу средстава за одржавање традиционалних манифестација у 2018. години на територији АП Војводине

Време трајања конкурса:

07.05.2018. - 15.05.2018.

До утрошка средстава

Конкурс расписује:

Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство

Предмет конкурса јесте додела бесповратних средстава у сврху организовања традиционалних манифестација у 2018. години, на територији АП Војводине, с циљем боље промоције и подизања капацитета руралне средине, као и повезивања пољопривредника и пољопривредних производа ради бољег позиционирања на тржишту.

Средства су намењена за:

а) подршку за организовање научно стручних скупова, студијских путовања, семинара, радионица, трибина  и предавања у области пољопривреде и руралног развоја (закуп простора, ангажовање консултаната, преводиоца и техничког особља, путне и трошкове боравка, израда дизајна и штампања промотивног и стручног материјала);

б) подршку за организовање сајмова и изложби у области пољопривреде и руралног развоја (закуп излагачког простора са основним техничким услугама, изградње, односно закупа штанда, закупа бине, озвучења и осветљења, израда дизајна и штампање промотивног материјала, оглашавање у штампаним и електронским медијама, трошкови путовања, трошкови куповине материјала за израду традиционалних рукотворина и куповине пехара и медаља за награде);

в) подршку локалним манифестацијама са сврхом очувања традиционалних заната и производње локалних производа (закуп излагачког простора са основним техничким услугама, изградња, односно закуп штанда, израда дизајна и штампање промотивног материјала, закуп бине, озвучења и осветљења, трошкови путовања, трошкови куповине материјала за израду традиционалних рукотворина и куповине пехара и медаља за награде).