Конкурс за доделу спортске стипендије

Време трајања конкурса:

23.01.2020. - 03.02.2020.

Конкурс расписује:

Спортски савез општине Апатин