Конкурс за доделу смештаја и исхране ученика средњих школа у Дому ученика Апатин

Време трајања конкурса:

26.08.2021. - 10.09.2021.

Конкурс расписује:

Општина Апатин