Конкурс за доделу бесповратних средстава породицама у којима се роди треће или четврто дете за решавање стамбеног питања или за унапређење услова становања на територији АП Војводине

Време трајања конкурса:

27.02.2020. - 30.04.2020.

Конкурс расписује:

Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова