Конкурс „Мали грантови 2017” – пријем пројектних пријава Амбасада Републике Пољске у Београду са задовољством обавештава да је отворен овогодишњи конкурс „Мали грантови 2017” који се финансира из буџета Републике Пољске

Време трајања конкурса:

13.03.2017. - 03.04.2017.

Конкурс расписује:

Амбасада Републике Пољске

Крајњи рок за подношење пројектних пријава је 3. априла 2017. године. Формулар попуњен на српском језику треба послати на адресу:belgrad.amb.sekretariat@msz.gov.pl и adriana.vitezovic@msz.gov.pl


Информација о изабраним пројектима биће објављена на интернет страници Амбасаде РП у Београду. Одлуку о томе који пројекти ће бити подржани доноси Министарство спољних послова РП.

За финансирање пројеката могу конкурисати:

· невладине организације;
· установе од јавног значаја;
· администрација на централном и локалном нивоу;
· католичке верске мисије и локални центри других вероисповести, као и верски мотивисане организације

Пројекти у оквиру „Малих грантова” треба да допринесу побољшању услова за развој и јачање потенцијала одређене заједнице. Пројекат треба недвосмислено да покаже какав ће утицај имати на кориснке (бенефицијенте), као и да буде комплетно реализован (укључујући и мониторинг представника Амбасаде РП у Београду) до 31. децембра 2017. године. Резултати пројекта треба да буду одрживи и након завршетка пројекта. Сви пројекти треба да доприносе реализацији четири тематска приоритета наведена у Вишегодишњем програму развојне сарадње 2016-2020, тј.: људски капитал, предузетништво и приватни сектор, одржива пољопривреда и развој руралних подручја, заштита животне средине.

Амбасада РП у Београду ће у систему „Мали грантови” 2017. године реализовати пројекте укупне вредности од 25 000 ЕУР у оквиру четири тематска приоритета пољске развојне сарадње наведене у „Вишегодишњем програму развојне сарадње 2016-2020”:


1) људски капитал:
- побољшање квалитета здравствене заштите;
- инклузивно образовање и доступност високог образовања;
- грађанско образовање;
- социјална интеграција лица која спадају у угрожене групе;

2) предузетништво и приватни сектор:
- конкурентност и иновативност микро и малих предузећа;
- социјално предузетништво;
- предузетништво, са фокусом на женско предузетништво и предузетништво младих;
- обучавање и стручно усавршавање;

3) одрживи развој пољопривреде и сеоских подручја:
- безбедност прехрамбених производа;
- јачање капацитета и конкурентности пољопривредне производње;
- приступ тржишту;
- употреба модерних технологија у пољопривреди;
- модернизација локалне инфраструктуре;

4) заштита животне средине:
- обновљиви извори енергије;
- енергетска ефикасност;
- управљање водним ресурсима;
- управљање отпадом;
- спречавање последица природних катастрофа и катастрофа изазваних људским фактором;
- промоција одрживог развоја;
- борба против климатских промена и њихових последица;
- заштита природних ресурса;

Контакт особа за сва додатна питања:
Адриана Витезовић
Виши референт за развојну помоћ и културу
+381 11 2065 333 (на српском језику)
adriana.vitezovic@msz.gov.pl