Комисија за избог корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица

Време трајања конкурса:

10.10.2016. - 25.10.2016.

Конкурс расписује: