Комисија за избог корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица

Време трајања конкурса:

12.10.2016. - 12.10.2016.

Конкурс расписује: