Јавни позив за пријављивање предузетника, микро и малих предузећа за суфинансирање камата на краткорочне кредите у 2019. години

Време трајања конкурса:

21.08.2019. - 15.12.2019.

До утрошка средстава

Конкурс расписује:

Општина Апатин