Јавни позив за пријављивање пољопривредних произвођача заинтересованих за суфинансирање камата на краткорочне кредите за набавку обртних средстава у 2019. години

Време трајања конкурса:

24.07.2019. - 15.12.2019.

До утрошка средстава

Конкурс расписује:

Општина Апатин