Јавни позив у отвореном поступку јавне набавке за избор приватног партнера и доделу уговора о јавно-приватном партнерству за дугорочну испоруку топлотне енергије за грејање 11 (једанаест) јавних објеката уз реконструкцију система за производњу топлo

Време трајања конкурса:

24.11.2023. - 18.12.2023.

Конкурс расписује:

Општина Апатин