ЈАВНИ ПОЗИВ НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2019. ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АПАТИН

Време трајања конкурса:

15.06.2020. - 15.07.2020.

До утрошка средстава

Конкурс расписује:

Национална служба за запошљавање и општина Апатин