Јавни позив банкама заинтересованим за краткорочно кредитирање привредних субјеката и предузетника са седиштем на територији Општине Апатин уз учешће локалне самоуправе субвенционисањем камате на кредите

Време трајања конкурса:

27.03.2019. - 05.04.2019.

До утрошка средстава

Конкурс расписује:

Општина Апатин