Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Општинској управи општине Апатин - послови вођења главне и помоћних књига

Време трајања конкурса:

28.09.2023. - 12.10.2023.

Конкурс расписује:

Општина Апатин