Јавни конкурс за категоризацију спортских организација а у циљу доделе средстава за суфинансирање трошкова из буџета општине Апатин за 2020. годину