Ј а в н и к о н к у р с за доделу бесповратних средстава градовима и општинама са територије АП Војводине за суфинансирање реализације локалних акционих планова за унапређење положаја Рома у области становања

Време трајања конкурса:

10.08.2017. - 01.09.2017.

Конкурс расписује:

Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова