Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у општинској управи општине Апатин

Време трајања конкурса:

09.10.2019. - 24.10.2019.

Конкурс расписује:

Општина Апатин