Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Општинској управи општине Апатин - шеф одсека за привреду и развој

Време трајања конкурса:

14.09.2023. - 21.09.2023.

Конкурс расписује:

Општина Апатин