Запослени

Овде можете погледати запослене по секторима у Општини Апатин, њихова радна места и канцеларије у којима се налазе.

Oпштинска управа

Име Презиме Радно место Телефон Е-маил Канцеларија
Мане Шкорић Начелник општинске управе 065 25260 20 nacelnik@soapatin.org 32

Правобранилаштво Општине Апатин

Име Презиме Радно место Телефон Е-маил Канцеларија
Бранко Војводић Правобранилац општине Апатин 065 25260 14 ojp@soapatin.org 7

Одељење за стамбено комуналну делатност,урбанизам,грађевинске, заштиту животне средине и имовинско правне послове

Име Презиме Радно место Телефон Е-маил Канцеларија
Синиша Јовановић Руководилац одељења 065 25260 40 urbanizam@soapatin.org 3
Никола Куга Послови из области грађевинарства и послови обједињене процедуре 025 772 122 lokal 645 urbanizam@soapatin.org 4
Золтан Пфајфер Послови из области урбанизма 025 772 122 lokal 652 zoltan.pfajfer@soapatin.org 2
Небојша Угарковић Послови из области урбанизма 025 772 122 lokal 652 ssszaurb@soapatin.org 4
Оливера Тихомировић Вигњевић Шеф имовинско правне службе 069 25260 13 opstauprava@soapatin.org
Недељко Станимировић Послови из области грађевинарства и заштите животне средине 025 772 122 lokal 651 nedeljko.stanimirovic@soapatin.org 1
Марица Жужић Имовинско правни послови и послови из области грађевинарства и урбанизма 025 772 122 lokal 651 prikljucakdozvole@soapatin.org 1
Снежана Гостовић Административни радник 025 772 122 lokal 645 snezana.gostovic@soapatin.org 2
Веселин Дрча Послови за промет некретнина 025 772 122 lokal 527 veselin.drca@apatin.rs Приземље

Одељење за инспекцијске послове

Име Презиме Радно место Телефон Е-маил Канцеларија
Драгана Стамболија Руководилац одељења; Послови инспекције из области заштите животне средине 065 25260 21 ekoinsp@soapatin.org
Никола Марчета Комунални инспектор 065 25260 39
Бранислав Чукић Послови инспекције из области просвете и шеф за послове народне одбране 065 25260 18 pinspektor@soapatin.org
Велимир Ковачевић Послови грађевинске инспекције 065 25260 19 ginspektor@soapatin.org
Никола Балаћ Послови саобраћајне инспекције 065 25260 22 saobracaj@soapatin.org
Снежана Милешевић Послови грађевинске инспекције 065 25260 28 snezana.milesevic@apatin.rs
Михаљ Секе Послови комуналне инспекције 065 25260 17
Жељко Поповић Послови комуналног надзора 025 772 122 lokal 633
Дејан Краварушић Послови комуналног надзора 065 25260 23
Дамир Шкрбић Шеф службе комуналних послова 065 25260 24 kominsp@soapatin.org
Драган Мартинковић Комунални редар 025 792 039 МК Сонта
Милорад Катић Комунални редар 025 822 512 МК Пригревица
Бошко Бурсаћ Комунални сарадник 025 772 122 lokal 650

Одељење за општу управу,друштвене делатности и скупштинске послове

Име Презиме Радно место Телефон Е-маил Канцеларија
Маргарета Ковачевић Руководилац одељења - координатор за управљање људским ресурсима 025 772 122 lokal 601 radniodnosi@soapatin.org 36
Александра Вукоман Шеф одсека за друштвене делатности и скупштинске послове, скупштински послови и саветник за заштиту права пацијената 065 25260 11 prevodilac@soapatin.org 36
Немања Павловић Самостални саветник и повереник за избеглице 025/772-122 локал 620 nemanja.pavlovic@apatin.rs 11
Мирјана Балаћ Административни радник одсека за друштвене делатности 025 772 122 lokal 517 mirjana.balac@soapatin.org 10
Борис Танкосић Послови утврђивања права на борачко инвалидску заштиту, послови вођења бирачких спискова и послови у вези стицања статуса енергетски угроженог купца 025 772 122 lokal 517 borci@soapatin.org 10
Радмила Пиштињат Послови из области заштите материнства 025 772 122 lokal 621 radmila.pistinjat@soapatin.org 6
Јагода Егић Послови из области дечије заштите 025 772 122 lokal 621 jagoda.egic@soapatin.org 6
Владимир Дукић Послови из области образовања, спорта, социјалне заштите и личних стања грађана 025 772 122 lokal 622 dukicv@soapatin.org 8
Гордана Ђаковић Матичар 025 772 122 lokal 619 gordana.djakovic@apatin.rs 5
Маја Личина Административни секретар за послове у Скупштини општине 025 772 122 lokal 504 25
Саша Рапаић Послови формирања, завођења и развођења аката 025 772 122 lokal 562 Шалтер сала
Жељко Вајда Послови архиве 065 25260 32 sindikat@soapatin.org 8
Александра Сењак Административно технички послови СО и општинског већа 025 772 122 lokal 601 36
Здравко Кењало Послови заштите од пожара и ложач централног грејања
Синиша Гајчин Послови обавештавања и информисања 025 772 122 lokal 633 sistem48@soapatin.org
Раде Сердар Послови обавештавања и информисања 025 772 122 lokal 633 sistem48@soapatin.org
Анита Немет Матичар МК Пригревица 025 822-359 МК Пригревица
Анкица Чанак Курир и радник на одржавању чистоће у МК Пригревици 025 822-359 МК Пригревици
Никола Вучичевић Пољочувар МК Сонта 025 792-054 и 025 792-958 МК Сонта
Невенка Поповић Матичар МК Сонта 025 792-054 и 025 792-958 МК Сонта
Јулијана Ракин Курир и радник на одржавању чистоће у МК Сонта 025 792-054 и 025 792-958 МК Сонта
Ибојка Гужвањ Матичар у МК Купусина и МК Свилојево 025 797-005 МК Свилојево

Канцеларија за младе

Име Презиме Радно место Телефон Е-маил Канцеларија

Канцеларија за ромска питања

Име Презиме Радно место Телефон Е-маил Канцеларија
Данијела Игнац Координатор за ромска питања 025 772 122 lokal 664 romi@soapatin.org

Канцеларија за локални економски развој

Име Презиме Радно место Телефон Е-маил Канцеларија
Снежана Радмановић Пејић Координатор канцеларије за ЛЕР 069 25260 12 apadir@soapatin.org ler@apatin.rs 35
Милана Срдић Послови економског развоја економских интеграција и управни послови у области туризма, угоститељства и занатства 069/25260-11 ler@apatin.rs 33
Данило Тркуља Послови економског развоја економских интеграција и управни послови у области туризма, угоститељства и занатства 065/25260-01 info@soapatin.org 33
Оливера Јовановић Послови на припреми и реализацији пројеката 34
Весна Станковић Извршилац за грађевинске радове 34

Одељење за привреду и финансије

Име Презиме Радно место Телефон Е-маил Канцеларија
Славољуб Штрбо Руководилац одељења 065 25260 38 slavoljubstrbo@apatin.rs 16
Бранислава Бешир Шеф одсека за трезор, буџетско планирање и извештавање 065 25260 52 budzet@soapatin.org 17
Татјана Петровић Послови извршења буџета и електронско плаћање 025 772 122 lokal 613 tatjana.petrovic@apatin.rs 17a
Гордана Јованић Послови извршења буџета и финансијских планова буџетских корисника 025 772 122 lokal 613 gordana.jovanic@soapatin.org 17a
Мирјана Мирковић Шеф рачуноводства 065 25260 56 mirjana.mir@soapatin.org 17
Данијела Ђукић Послови финансијског планирања и извештавања 025 772 122 lokal 519 danijela.djukic@soapatin.org 17a
Гордана Кораћ Шеф одсека ЛПА 065 25260 54 lpa@soapatin.org 15
Љиљана Дубаић Административни послови у одсеку за ЛПА 025 772 122 lokal 511 ljiljana.dubaic@apatin.rs 14
Милош Ђерић Послови пореског контролора и пореске евиденције 025 772 122 lokal 557 Šalter sala
Смиљана Швабић Послови наплате локалних јавних прихода и управно– правни послови у ЛПА 025 772 122 lokal 531 smiljana@soapatin.org 15
Татјана Бујић Послови ликвидатуре 025 772 122 lokal 603 tatjana.bujic@soapatin.org 18
Ђуро Глумац Послови информатичког одржавања у ЛПА 025 772 122 lokal 525 djuro.glumac@soapatin.org 13
Душица Узелац Послови утврђивања локалних јавних прихода 025 772 122 lokal 509 dusica.uzelac@apatin.rs 14
Сузана Ајдуковић Послови обрачуна 025 772 122 lokal 521 18
Славко Јерковић Инспектор канцеларијске контроле и послови безбедности и здравља на раду 025 772 122 lokal 511 slavko.jerkovic@apatin.rs 14
Биљана Десница Шеф одсека за привреду и развој 069 25260 17 biljana.desnica@soapatin.org 11
Ксенија Маљковић Поповић Послови пореског контролора и пореске евиденције 025 772 122 lokal 620 ksenija.m.popovic@soapatin.org 11
Жељко Киш Послови из области пољопривреде и водопривреде 065 25260 16 poljo@soapatin.org 11
Данијела Чучиловић АОП служба 069 25260 10 danijela.cucilovic@soapatin.org 12
Мирослав Радмановић Административни послови за рад са приватним предузетницима 065 25260 36