ЗБОГ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ, ПУТ МОТЕЛ-ВАГОНИ СЕ ЗАТВАРА ОД 8 ДО 16 САТИ

15.10.2019.

Данас ће бити постављена сва сигнализација по пројекту за затварање пута радним даном и суботом од 8 до 16 часова по пројекту привремене саобраћајне сигнализације. У договору са извођачем радова до јуче није било потребе за затварањем пута приликом извођења радова, уз обележавање радова на местима на којима се изводе радови. Од данас, због већих деоница на којима се изводе радови на обе стране пута (више механизације) потребно је извршити затварање пута у поменутом временском периоду.