ЗАКАЗАНА КОНСТИТУТИВНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АПАТИН

09.07.2020.

Конститутивна седница СО Апатин ће се одржати у петак 21.августа 2020. године, са почетком у 09,00 часова у  великој сали Скупштине општине Апатин са следећим дневним редом:

 

 1. Извештај Општинске изборне комисије Апатин

 

 1. Предлог Решења о избору чланова верификационе комисије Скупштине општине Апатин

 

 1. Разматрање Извештаја верификационе комисије Скупштине општине Апатин

 

 • Предлог Решења о верификацији мандата одборника Скупштине општине Апатин

 

 1. Предлог Решења о разрешењу председника Скупштине општине Апатин

 

 1. Предлог Решења о разрешењу заменика председника Скупштине општине Апатин

 

 1. Предлог Решења о разрешењу секретара Скупштине општине Апатин

 

 1. Предлог Решења о избору Бирачког одбора за спровођење тајног гласања за избор председника Скупштине и заменика председника Скупштине општине Апатин

 

 1. Предлог Решења о избору председника Скупштине општине Апатин

 

 1. Предлог Решења о избору заменика председника Скупштине општине Апатин

 

 1. Предлог Решења о постављању секретара Скупштине општине Апатин

 

 1. Предлог Решења о разрешењу председника општине Апатин

 

 1. Предлог Решења о разрешењу заменика председника општине Апатин

 

 1. Предлог Решења о разрешењу чланова Општинског већа општине Апатин

 

 1. Предлог Решења о избору Бирачког одбора за спровођење тајног гласања за избор председника општине Апатин, заменика председника општине Апатин и чланова Општинског већа општине Апатин

 

 1. Предлог Решења о избору председника општине Апатин

 

 1. Предлог Решења о избору заменика председника општине Апатин

 

 1. Предлог Решења о избору чланова Општинског већа општине Апатин