ЗАКАЗАНА ДРУГА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АПАТИН

23.09.2020.

Седница ће се одржати у уторак 29.септембра 2020. године,  са почетком у 09,00 часова у  великој сали Скупштине општине Апатин са следећим предложеним дневним редом:

 

 1. Предлог Решења о избору чланова верификационе комисије Скупштине општине Апатин

 

 1. Разматрање Извештаја верификационе комисије Скупштине општине Апатин
  • Предлог Решења о верификацији мандата одборника Скупштине општине Апатин

 

 1. Утврђивање предлога Одлуке о завршном рачуну буџета општине Апатин за 2019. годину

 

 1. Разматрање Збирног годишњег извештаја о наплати и трошењу средстава самодоприноса за период јануар-децембар 2019. године
 • Утврђивање предлога Закључка

 

 1. Разматрање Извештаја о извршењу одлуке о буџету општине Апатин за период јануар-јун 2020. године, са извештајем о наплати и трошењу средстава самодоприноса за период јануар-јун 2020. године
 • Утврђивање предлога Закључка

 

 1. Утврђивање предлога Одлуке о првим изменама и допунама Одлуке о буџету општине Апатин за 2020. годину

 

 1. Утврђивање предлога Годишњег програма заштите уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Апатинза 2020 годину

 

 1. Утврђивање предлога Одлуке о изменама Одлуке о општинској управи општине Апатин

 

 1. Утврђивање предлога Одлуке о висини економске цене услуга целодневног и полудневног боравка деце у предшколској установи „Пчелица“ Апатин

 

 1. Утврђивање предлога Решења о утврђивању цене услуга целодневног и полудневног боравка деце у предшколској установи „Пчелица“ Апатин

 

 1. Утврђивање предлога Одлуке о образовању општинског штаба за ванредне ситуације општине Апатин

 

 1. Предлог Решења о разрешењу Мандатно-имунитетске комисије

 

 1. Предлог Решења о разрешењу Кадровско-административне комисије

 

 1. Предлог Решења о разрешењу Статутарно-правне комисије

 

 1. Предлог Решења о разрешењу Савета за буџет и финансије

 

 

 1. Предлог Решења о разрешењу Савета за урбанизам, стамбено-комуналну делатност, заштиту животне средине и путну делатност

 

 1. Предлог Решења о разрешењу Савета за здравство и социјалну заштиту

 

 1. Предлог Решења о разрешењу Комисије за представке и жалбе

 

 1. Предлог Решења о разрешењу Савета за образовање, културу и спорт

 

 1. Предлог Решења о именовању Мандатно-имунитетске комисије

 

 1. Предлог Решења о именовању Кадровско-административне комисије

 

 1. Предлог Решења о именовању Статутарно-правне комисије

 

 1. Предлог Решења о именовању Савета за буџет и финансије

 

 1. Предлог Решења о именовању Савета за урбанизам, стамбено-комуналну делатност, заштиту животне средине и путну делатност

 

 1. Предлог Решења о именовању Савета за здравство и социјалну заштиту

 

 1. Предлог Решења о именовању Комисије за представке и жалбе

 

Предлог Решења о именовању Савета за образовање, културу и спорт